เชิญร่วมพิธีการประกาศผลและมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน ภายใต้โครงการ Design Hero : The New Normal : วันที่ 24 ต.ค. 64

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 11 ตุลาคม 64 / อ่าน : 951


  

กำหนดการ

พิธีการประกาศผลและมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ Design Hero : The New Normal

วันที่  24   ตุลาคม 2564

ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี   

และ ระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

 
   

 

 

09.30 – 10.00 น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ทดสอบระบบออนไลน์

10.00 – 10.15 น.   พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และ แนะนำโครงการ

10.15 – 11.00 น.   พูดคุยเรื่องเบื้องหลังการพัฒนานวัตกรรม การสร้างสรรค์ 

                            และเกณฑ์การตัดสิน Design Hero : The New Normal  

                            โดย นักออกแบบมืออาชีพ และพี่เลี้ยงโครงการ

11.00 – 11.15 น.    มอบโล่ และ เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่องค์กรสนับสนุน 

                            หน่วยงานผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย  

                             ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

11.15 – 11.30 น.   กล่าวสรุปภาพร่วมการดำเนินงานและก้าวต่อไปของโครงการ

                           โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย 

                            ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

11.30 – 12.00 น.  พิธีการประกาศผลและมอบรางวัล  

                          - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล และ มอบประกาศนียบัตร

                         โดย คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์  ผู้ก่อตั้งเพจ Toolmorrow 

                          และพี่เลี้ยงโครงการ

                          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ มอบประกาศนียบัตร

                          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ

                            แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

                          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ มอบประกาศนียบัตร

                           โดย คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการบริหาร นิตรสาร Art4D

                           -  รางวัลชนะเลิศ “ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

                           กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

                            มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 

                            รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” 

                            และ ประกาศนียบัตร

                            โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย  

                            ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

12.00 น.               พร้อมถ่ายภาพหมู่พร้อมกันปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com