บรรยากาศและสารจากศิลปินอาสาพลังแผ่นดิน ส่งต่อเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่..ในหลวง รัชกาลที่ ๙

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 ตุลาคม 60 / อ่าน : 1,106


รวมบรรยากาศและสารจากศิลปินอาสาพลังแผ่นดิน ส่งต่อเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่..ในหลวง รัชกาลที่ ๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................

 

ศิลปินจิตอาสาพลังแผ่นดิน บนเวที : 

ศิลปินจิตอาสาพลังแผ่นดิน เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่... 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่๙ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com