ค่ายเรียนรู้และพัฒนาทักษะนักสื่อสารสร้างสรรค์เมืองสามดีวิถีสุข โครงการ สื่อศิลป์สามดี ใส่ใจสื่อเดิม สร้างเสริมสื่อดี

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 336


กิจกรรมค่ายเรียนรู้และพัฒนาทักษะนักสื่อสารสร้างสรรค์เมืองสามดีวิถีสุข โครงการ สื่อศิลป์สามดี ใส่ใจสื่อเดิม สร้างเสริมสื่อดี ระหว่างวันที่ื15-17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  ตำบลบ้านผือ อ.บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com