ประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 289


☘️การติดตามประเมิน โครงการ “ประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล”  

วันนี้พบว่ากิจกรรมฝึกสอนให้น้องๆได้ฝึกร้องเพลงประสานเสียงไม่ได้มีปลายทางให้น้องๆกลายเป็นนักร้องประสานเสียง แต่หัวใจความสำเร็จอยู่ที่ในระหว่างทาง น้องๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในหัวใจ และความภาคภูมิใจในศักยภาพของตัวเองที่เพิ่มขึ้นยังไม่ใช่ที่สุดของความสุข แต่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ใจมีพลัง มีความกล้าที่ดึงพลังสุขของตนเองออกมาเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นได้สุขด้วย รับรู้ได้ถึงความสุขของผู้อื่นที่น้องๆเป็นผู้มอบให้ จนความสุขเหล่านั้นเบียดบังความผิดหวัง ความอึดอัด ความกดดัน และความแปลกแยกที่เคยมีอยู่ในอดีตจนหมดสิ้นไป..กระบวนการนี้เรียกว่า “ฟ้าใสโมเดล”ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com