ชุมชนบ้านแหลมกรวด สร้างพลเมือง นักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน .เตรียมความพร้อมสู่การลงพื้นที่ค้นหาข้อมูลสื่อดีเรื่องราวในชุมชนผ่านภาพถ่ายและสารคดี

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 329


 ชุมชน3ดีวิถีสุข อันประกอบไปด้วยสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี วันนี้เรามาปักหมุดอยู่ที่
“ชุมชนบ้านแหลมกรวด” เพื่อสร้างพลเมือง
นักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชนกัน..เด็กๆได้เรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมศึกษาเรื่องราวในชุมชนผ่านครูภูมิปัญญา
ตลอดจน..เตรียมความพร้อมสู่การลงพื้นที่ค้นหาข้อมูลสื่อดีเรื่องราวในชุมชนผ่านภาพถ่ายและสารคดีณ โรงเรียนบ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com