จบลงไปด้วยดี ค่ายสินไซโมเดลปีที่3 ถึงกิจกรรมค่ายจะจบเเต่เราจะไม่ปล่อยให้ภูมิปัญญาที่มีสูญเปล่า

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 286


จบลงไปด้วยดี ค่ายสินไซโมเดลปีที่3 ถึงกิจกรรมค่ายจะจบเเต่น้องๆ ที่เข้าร่วม แม่ๆ ที่เข้าร่วม ครูบาอาจารย์ที่เข้าร่วม  จะไม่ปล่อยให้โครงการสินไซโมเดล จบไปแบบสูญเปล่าอย่างเเน่นอน

 

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com