แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนสาวะถี "กระติบข้าวเหนียว" ภูมิปัญญาที่ สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 1 สิงหาคม 61 / อ่าน : 3,300


ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนสาวะถี "กระติบข้าวเหนียว"

  กระติบข้าวเหนียว ฝีมือพ่อสมหมาย เขียวแข้ วัย 66 ปี ชาวบ้านโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมือง

 จ.ขอนแก่น ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี สานด้วยความตั้งใจ 

ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คงทนและราคาแสนถูก กระติบข้าวเหนียวมีจำหน่ายเพียงราคา อันละ 120-150 บาท

 ใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ พ่อสมหมาย เขียวแข้ เบอร์ติดต่อ 093-0752885 (อุดหนุนสินค้าชุมชน เพื่อให้ภูมิปัญญาชุมชนยังคงอยู่)

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com