แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนสาวะถี "กระติบข้าวเหนียว" ภูมิปัญญาที่ สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 1 สิงหาคม 61 / อ่าน : 1,662


ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนสาวะถี "กระติบข้าวเหนียว"

  กระติบข้าวเหนียว ฝีมือพ่อสมหมาย เขียวแข้ วัย 66 ปี ชาวบ้านโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมือง

 จ.ขอนแก่น ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี สานด้วยความตั้งใจ 

ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คงทนและราคาแสนถูก กระติบข้าวเหนียวมีจำหน่ายเพียงราคา อันละ 120-150 บาท

 ใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ พ่อสมหมาย เขียวแข้ เบอร์ติดต่อ 093-0752885 (อุดหนุนสินค้าชุมชน เพื่อให้ภูมิปัญญาชุมชนยังคงอยู่)

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com