การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน ท่องเที่ยวสาวะถีวิถีวัฒนธรรม ในโครงการ สินไซโมเดล ปี 3

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 3 สิงหาคม 61 / อ่าน : 1,698
 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน จากรุ่นสู่รุ่น คือ อีกแนวทางในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่ อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ของโครงการ สินไซโมเดล ปี 3 ที่โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่นปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com