กิจกรรมเดินรณรงค์ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 4 กันยายน 61 / อ่าน : 448


อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน : มีข่าวมาบอกมา


ดูกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ปีที่3 ในภูมิภาค ระยะที่1 กันอีกหนึ่งโรงเรียน 

ครั้งนี้ไปที่โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) กับการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผัก ผลไม้

ไปดูกันว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นคืออะไรปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com