ข้อมูลประกอบไอเดีย การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อศึกษานำร่อง ในพื้นที่ปฏิบัติการ ภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : นักสื่อสารสร้างสรรค์

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 19 ตุลาคม 61 / อ่าน : 87


 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

Fact Sheet สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม Pdf

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายที่นี่

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ Media literacy Skill

 


--------------------------------------------------------

ตัวอย่างการทำสื่อสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com