บาเฆะ : เครื่อข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 16 มีนาคม 63 / อ่าน : 97


หมู่บ้านบาเฆะ จ.นราธิวาส กำลังจะหายไปจากแผนที่ของประเทศไทย เนื่องจากการกัดเซาะของคลื่นทะเล หมู่บ้านบาเฆะแห่งนี้ นอกจากจะเป็นหมู่บ้านของชาวประมงพื้นบ้านแล้ว ที่นี่ยังมีชื่อเสียงในการทำน้ำบูดูที่มีรสชาติดั้งเดิม ขึ้นชื่อเป็นที่ต้องการของผู้นิยมบริโภคอาหารพื้นบ้าน แต่หลังจากถูกคลื่นซัดทำให้โอ่งหมักน้ำบูดูกว่า 200 ใบ ต้องจมอยู่ในพื้นทรายได้รับความเสียหายหมด เขาจะทำอย่างไรกับวิกฤตที่เกิดขึ้น หาคำตอบได้จาก สารดคีเรื่อง บาเฆะ ที่นี่


#feedDD #MASSปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com