สังคมผู้สูงวัย ทำไมฉันไม่รู้ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 18 มีนาคม 63 / อ่าน : 88


ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แต่จะมีสักกี่คนที่เตรียมตัวรองรับสังคมสูงวัย นั่นเพราะหลายคนคิดว่าการก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นเรื่องที่ไกลตัว ทำให้ไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่ต้น


ในจังหวัดนราธิวาสเองก็มีปัญหาเรื่องนี้ แล้วรู้ไหมที่นี่มีการเตรียมตัวอย่างไร แล้วคนที่นี่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร


ไปดูกัน


#feedDD #MASSปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com