อาเนาะปาตา : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 23 มีนาคม 63 / อ่าน : 92


อาเนาะปาตา คือ ชาวเล ที่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน พบได้ในแถบจังหวัดที่ติดชายทะเล สำหรับที่จังหวัดนราธิวาสนั้น พบได้ใน 2 อำเภอ นั่นคือ อำเภอเมือง และ อำเภอตากใบ ซึ่งมีประมงพื้นบ้านกว่า 1,500 ลำ


ปัจจุบันเขาเหล่านี้กำลังประสบปัญหาปลาขาดแคลน และน้อยลง ปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไร แล้วชาวอาเนาะปาตา จะทำมาหากินต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร ตืิดตามได้ที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com