จดหมายเปิดผนึกถึงภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ เรื่องบทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 มีนาคม 63 / อ่าน : 122


จดหมายเปิดผนึกถึงภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ เรื่องบทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19

สสส.คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าว ไว้ดังนี้ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com