แกะพระไม้สืบสานศิลปะท้องถิ่น

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 16 กันยายน 63 / อ่าน : 370แกะพระไม้สืบสานศิลปะท้องถิ่น


วันนี้ที่บ้านดงน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โครงการหมู่บ้านนิทานธรรม หมอลำหุ่น ชุมชน 3 ดี ได้กิจกรรมแกะพระไม้ ร่วมกับพระสงฆ์ สามเณร ชาวบ้าน เด็ก เยาวชน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการร่วมกันแกะพระไม้เพื่อสืบสานศิลปะท้องถิ่น เขาทำกันอย่างไร ติดตามได้ที่นี่#แผนงานสื่อศิลปวัฒธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#เมืองสามดีวิถีสุข
#ศิลป์สร้างสุข
#สสส.

หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสสปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com