ปิดเทอม สร้างสรรค์ รัก ผูกพันธ์ ศรัทธา

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 16 กันยายน 63 / อ่าน : 207


ปิดเทอม สร้างสรรค์ รัก ผูกพันธ์ ศรัทธา

กิจจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์ สร้างสุขในชุมชน ภายใต้ การดำเนินงานของกลุ่มละครมาหยา แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

.

ดำเนินการจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ รัก ผูกพันธ์ ศรัทธา

เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 ณ หาดทุ่งทะเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

.

ผลการดำเนินกิจกรรม

-เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมของกลุ่มคนสองวัย เด็กและผู้สูงอายุ

-เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างปราชญ์ท้องถิ่นกับเยาวชน

-เกิดผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชน

-เกิดช่องทางในการสื่อสารที่บอกเล่าประวัติศาสตร์

-เกิดการแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ในต่างชุมชนที่เป็นต้นแบบด้านวิสาหกิจชุมชน.

.

ติดตามเรื่องราวดีดี ผ่านแฟนเพจ / กระบี่เมือง3ดีวิถีสุข

#แผนงานสื่อศิลปวัฒธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

#เมืองสามดีวิถีสุข

#ศิลป์สร้างสุข

#สสส.ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com