เครือข่ายสปาร์คยู ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา ประชุมติดตามความคืบหน้าการทำงานใน 6 พื้นที่

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 28 กันยายน 63 / อ่าน : 101


เครือข่ายสปาร์คยู ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา  ประชุมติดตามความคืบหน้าการทำงานใน 6 พื้นที่

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เครือข่ายสปาร์คยู ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการทำงานใน 6 พื้นที่ประกอบด้วย โครงการปลุกใจไทกุลา อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด โครงการเสียงแผ่นดินเลย จ.เลย โครงการปลุกใจไทสาวะถีวิถีสะอาด ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โครงการปลุกใจไทท่าพระปลอดขยะ ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น โครงการถนนสายบุญปลอดขยะ ที่ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น และโครงการปลุกเปลี่ยนเมือง ของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีอาจารย์ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นประธานการประชุม


โดยทุกโครงการนำเสนอการทำงาน เพื่อปลุกพลังชุมชนให้จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของตนเอง โดยการทำงานคืบหน้ามาได้กว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยการขับเคลื่อนแต่ละพื้นที่มีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการด้วย โดยเฉพาะพลังของเด็กและเยาวชนที่ร่วมจับมือในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง


โดยกิจกรรมของแต่ละพื้นที่กำหนดวันในการจัดกิจกรรมไฮไลท์สรุปการทำงานและโชว์พลังของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย

1.วันที่ 21 ถึง 22 พ.ย. จัดกิจกรรมสรุปการทำงานของโครงการเสียงแผ่นดินเลย ที่ ตลาดเลาะเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

2.วันที่ 3 ธ.ค. โครงการปลุกเปลี่ยนเมือง ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกน ประกาศปฏิญญาขอนแก่น ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น

3.กลางเดือนธันวาคม พื้นที่โครงการปลุกใจไทท่าพระปลอดขยะ เปิดศูนย์เรียนรู้ที่ ถนนท่าพระร้อยปี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

4.วันที่ 27 ธ.ค. พื้นที่สาวะถีจัดกิจกรรมไฮไลท์ ตลาดนัดลดขยะ ที่ตลาดกลางหมู่บ้าน ต.สาวะถีเมืองขอนแก่น

5.ส่วนพื้นที่ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด รอหารือก่อนกำหนดวันจัดกิจกรรม

6.วันที่ 15-17 มกราคม 2564 งานมหกรรมปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา ที่ตลาดต้นตาล จ.ขอนแก่น


รอติดตามการทำงาน และร่วมขับเคลื่อน #ปลุกใจเมือง #สปาร์คยูอีสานบ้านเฮา #ปลุกเปลี่ยนเมือง ไปด้วยกัน #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส.ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com