มาสคอต สำหรับเมืองเก่าสงขลา :: สื่อศิลป์SE @สงขลา

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 29 กันยายน 63 / อ่าน : 85


มาสคอต สำหรับเมืองเก่าสงขลา :: สื่อศิลป์SE @สงขลาผลงานของ น.ศ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที่ทำงานร่วมกับชุมชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ หลายภาคส่วน


เพื่อต่อยอดทุนทางมรดกวัฒนธรรม
เรามาช่วยกันตั้งชื่อให้น้องมาสคอตตัวนี้
พิกัด : https://bit.ly/30hBn7Zปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com