อาหารและขนมจากชุมชนเมืองเก่าสงขลา ในงานภูมิปัญญาครามสงขลา ณ.บ้านเขียนเจริญ (ร้านน้ำชาฟุเจาเก่า)

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 29 กันยายน 63 / อ่าน : 67


อาหารและขนมจากชุมชนเมืองเก่าสงขลา ในงานภูมิปัญญาครามสงขลา ณ.บ้านเขียนเจริญ (ร้านน้ำชาฟุเจาเก่า)

นำเสนอเรื่องเล่าจาก The last reciepe of songkhla จากงาน Portrait of songkhla อาหารลับเมืองสงขลา เพื่อสร้างความประทับใจเรื่องอาหารของสงขลาให้กับผู้ร่วมงานทั้งภายในและนอกพื้นที่

- ขนมบอก จากร้านคุณบุหลัน ชุมชนบ้านบน

- ขนมบูตู จากร้านพรพาณิชย์ ชุมชนบ้านบน

- ขนมกุหลี จากร้านพี่บ๊ะ ชุมชนบ้านบน

- ขนมปาดะ จากร้านพี่บ๊ะ ชุมชนบ้านบน

- เครื่องดื่ม ชาเย็นและชาพีช แบบเติมได้เพื่อลดขยะชุมชน จากร้าน ONG ART CAFE


#วิสาหกิจชุมชนภาคใต้

#สงขลาเฮอริเทจ

#สื่อศิลป์SE

Songkhla Heritage Companyปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com