ธนากร ศิวะนาร์ทวงศ์ นักวาดภาพประกอบ ร่วมเวริ์คชอปผ้าบาติก เรียนรู้ขั้นตอนการเขียนลายผ้า

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 29 กันยายน 63 / อ่าน : 83


ธนากร ศิวะนาร์ทวงศ์ นักวาดภาพประกอบ ร่วมเวริ์คชอปผ้าบาติก เรียนรู้ขั้นตอนการเขียนลายผ้า @
Songkhla Heritage Company
นักวาดภาพประกอบ คุณธนากร ศิวะนาร์ทวงศ์
ร่วมเวริ์คชอปผ้าบาติก เรียนรู้ขั้นตอนการเขียนลายผ้า และออกแบบลายผ้าแบบใหม่ ให้บริษัทสงขลาเฮอริเทจ นำไปพัฒนา สู่สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com