แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ย้ายที่ทำการใหม่ สอบถามข้อมูล 02-1293897-99

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 5 พฤศจิกายน 63 / อ่าน : 191


เราย้ายแล้วนะ... แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ย้ายที่ทำการใหม่ไปที่ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 16 เลขที่ 128/177 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
.
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์์ 02-1293897-99 และ ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ี่ : www.artculture4health.com
.
.

#ย้าย
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส.
#อาคารพญาไทพลาซ่า
#ศิลป์สร้างสุขวัฒนธรรมสานสายใยภูมิปัญญาไทยยั่งยืนปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com