ทีมงาน Story Gastro ลงพื้นที่เปิดกองที่

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 29 กรกฎาคม 64 / อ่าน : 108


ชิมชมกลิ่นหอมเยาวราช เล่ารสชาติในมุมนักท่องเที่ยวใน
กินดีอยู่ดีเยาวราช - Vlog Video
ในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้
สนับสนุนโดย
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com