เบื้องหลังวันที่ 3 Dorm Habit หนังสั้น สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 29 กรกฎาคม 64 / อ่าน : 113เบื้องหลังวันที่ 3 Dorm Habit หนังสั้น สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com