รวมพลังสามวัยปลุกใจเมือง สปาร์คยูอีสาน

15 ธันวาคม 64 / อ่าน : 394

 

รวมพลังสามวัยปลุกใจเมือง #สปาร์คยูอีสาน
ถ้าบ้านและชุมชนเราน่าอยู่ ก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขไปด้วย เครือข่ายปลุกใจเมืองภาคอีสาน หรือเครือข่ายสปาร์คยูได้รวมตัวคนทำงาน 5 พื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย เลย ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปการทำงานในปี 2563-2564 พร้อมกับรับฟังการประเมินการทำงานจากทีมวิชาการนำโดย ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ที่นำเสนอการให้คะแนนการทำงานของทุกพื้นที่

ตามด้วย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.จะนำเสนอเรื่องความคาดหวังในการทำงานปีหน้า 2565 ในภาวะที่งบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุนอย่างสสส.ลดน้อยลง แต่คนทำงานอย่างพวกเรายังคงเข้มแข็งและอยากเดินหน้าทำงานเพื่อชุมชนตัวเองต่อ

ก่อนที่ สุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน จะชวนหารือและชักชวนทุกพื้นที่วางแผนการทำงานโครงการปลุกใจเมืองในปี 2565 นี้

โดยเป้าหมายของ 5 พื้นที่ที่วาดหวังเอาไว้มองว่า
1.โครงการเสียงแผ่นดินสื่อสารสุขไทเลย จังหวัดเลย อยากจะทำเพจทางเฟซบุ๊กชื่อ “มาดูเลย” เพื่อนำเสนอทุกเรื่องราวในพื้นที่ปฏิบัติการโครงการที่นำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ ไม่ว่าจะเป็นเหมืองทองคำใน อ.วังสะพุง เหมืองทองแดงในอ.เมือง และเหมืองเหล็กใน อ.เชียงคาน ทั้งความสุข ความเดือดร้อน และความหวังในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์แต่อาจจะไม่ใช่คำตอบของพวกเขา เพราะสิ่งที่อยากได้คือการ “ปิดเหมืองฟื้นฟู”

2.โครงการปลุกใจไทกุลา อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด อยากสื่อสารเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ชาวชุมชนสำราญหนองบากได้ร่วมกันปลุกชุมชนให้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษและขยายออกไปสู่อำเภอปทุมรัตต์ เพื่อประกาศเป็นอำเภอปลอดสารพิษ หวังส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและให้ทุกคนได้กินอาหารปลอดภัย โดยใช้สื่อพื้นบ้านอย่างหมอลำหุ่นและหนังประโมทัยเป็นเครื่องมือสื่อสาร โดยใช้ชื่อว่า “สปาร์คออกท่ง”

3.โครงการสาวะถีวิถีสะอาด ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากตลาดตัวอย่างปลอดพลาสติกและโฟม ได้หวังขยายพื้นที่ปฏิบัติการออกไปสู่หมู่บ้านอื่นอีก 4 แห่งและปฏิบัติการในวัดของตำบลสาวะถีให้เป็นวัดสะอาดและลดปริมาณขยะในพื้นที่ที่โครงการได้ปฏิบัติการทำให้ปริมาณขยะลดลงเรื่อย ๆ เหลือเพียง 2.9 ตันต่อวันในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน โดยปีนี้เน้นใช้การสื่อสาร รณรงค์ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีกลไกการทำงานของเทศบาลตำบลสาวะถีเข้ามาหนุนเสริมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

4.โครงการแกนนำสื่อสร้างสรรค์สู่วิถีท่าพระสะอาด ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ปฏิบัติการแก้ปัญหาขยะพิษในชุมชนหลังได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดและน้ำท่วม ขยับสู่การทำพื้นที่สร้างสรรค์โดยยึดเอาถนน “พานิชเจริญ” หรือถนนท่าพระร้อยปี มาปลุกให้ฟื้นคืนชีพด้วยการทำเป็น “เมืองภาพยนตร์ถนนปลอดขยะ” โดยจะนำเอาทุนเดิมของเมืองที่มีพันนา ฤทธิไกร ผู้กำกับคิวบู๊ชื่อดังที่เป็นชาวตำบลท่าพระ มานำเสนอเรื่องราวให้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมกับทำแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาถนนตัวอย่างปลอดขยะที่ถนนท่าพระร้อยปีนี้ด้วย

5.โครงการ ”ปลุก เปลี่ยนเมือง” พื้นที่กลางในการขับเคลื่อนงานในเชิงนโยบาย พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น หลังจากมีการทำงานกับทุกเครือข่ายที่ขับเคลื่อนเรื่องขยะ จนได้ปฏิญญา 3 ข้อคือ หยุดกินเหลือเพื่อชาติ แยกขยะก่อนทิ้งและนำขยะมาลดความเหลื่อมล้ำ ปีนี้จะรณรงค์และปฏิบัติการให้มากขึ้น โดยจะเชิญเครือข่ายและนำเสนอไปสู่นโยบายเมืองในการดำเนินการแก้ปัญหาขยะดิลิเวอรี่ ในชื่อ “How to แก้ขยะดิลิเวอรี่” โดยใช้พื้นที่สร้างสรรค์ทางออนไลน์เพจเฟซบุ๊ก “ปลุก เปลี่ยนเมือง” เป็นพื้นที่สื่อสารในการปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง วัดผลจากการนำเสนอวิธีการแก้ขยะจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาขยะดิลิเวอรี่ล้นเมือง

นี่คือจังหวะก้าวของเครือข่ายปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา ที่จะเดินหน้าทำเพื่อบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่อง หวังให้เมืองของเราทุกคน เป็นเมืองแห่งความสุข มีพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์เพื่อทุกคน.


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com