From Local to Product อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

27 ธันวาคม 64 / อ่าน : 466

From Local to Product อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์


 

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ณ บริษัทสงขลาเฮอริเทจ และชุมชนสงขลาเมืองเก่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
มีการชมวีดีทัศน์ “แนะนำบริษัทสงขลาเฮอริเทจ ธุรกิจเพื่อสังคม” และชมการแสดงออนไลน์มโนราห์จากเครือข่ายเด็ก ชมรมรักษ์โนราห์ อบต.ท่าข้าม, ซำเป็ง Singora โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
เที่ยวทิพย์ ช็อปปิ้งออนไลน์ ณ อาคารฮิสทรอริคเซ็นเตอร์
• เครือข่ายมโนราห์และบริษัทสงขลาเฮอริเทจ
• ชมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โครงการร่วมศูนย์ส่งเสริมอุตสหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริษัทสงขลาเฮอริเทจ
เปิดตัว “กิจกรรมเวริ์คชอป” พร้อมสาธิต พื้นเวริ์คชอปในร้านค้าเครือข่าย ณ อาคารฮิสทรอริคเซ็นเตอร์
• โคมไฟใบตาล
• ร้อยลูกปัดอ่องอาร์ทคาเฟ่
• คุกกี้อาคารเก่า
จากนั้น มีเวทีแลกเปลี่ยนร่วม ณ ร้าน Crab stories เป็นการเปิดพื้นที่เชิญชวนเครือข่าย แลกเปลี่ยนการขยายผลงานสร้างสรรค์ของโครงการ โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย : ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพกับ สสส. ภาคีเครือข่าย และไตรภาคีวัฒนธรรม
• ภาคีคนรักเมืองสงขลา
• ตัวแทนชุมชน
• บริษัทดีใจสตูดิโอ จำกัด ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
• มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
• ศูนย์ส่งเสริมอุตสหกรรมภาค 11
• วัฒนธรรมจังหวัด
• ภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 4 ภูมิภาค
พิธีปิด โดยชุดการแสดงมโนราห์ จากชมรมรักษ์โนราห์ อบต. ท่าข้าม


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com