บทกลอนเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 17 มกราคม 65 / อ่าน : 369


ข่าวจาก

บทกลอนเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

บทกลอนเนื่องในวันครู

ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สมาชิกวุฒิสภา

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2536 กวีรางวัลซีไรต์

อ่านข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ที่นี่ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com