ศิลปะบำบัด ARTFIELD

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 27 เมษายน 65 / อ่าน : 163


ศิลปะบำบัด ARTFIELD

ศิลปะบำบัดในแนวทางของ Artfield Creative Therapy โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
กระบวนการศิลปะและดนตรีบำบัดเป็นภาษาสากลที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย สามารถเชื่อมโยงปัญหาระหว่างวัย อย่างวัยรุ่น วัยกลางคน คุณครู เพราะศิลปะและดนตรีทำให้เราเปิดใจ เมื่อเปิดใจแล้วการเรียนรู้จะเกิดขึ้น ส่วน “การยอมรับความแตกต่าง” ของความคิดเห็นจะทำให้ทุกคนก็จะกลายเป็นศิลปินในบทบาทของชีวิตตัวเอง ในผลงานของตัวเอง นี่แหละทำให้เราเห็นว่า “ความหลากหลายนั้น มันสวยงาม” ในทุกๆ มิติ จึงสามารถบอกได้ว่า “ศิลปะและดนตรีเป็นสื่อที่สำคัญมากๆ ในการแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น” และจากการทำงานที่ผ่านมาก็ได้แก้ปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย แม้แต่การสื่อสารกันระหว่างองค์กรก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน
กระบวนการศิลปะและดนตรีบำบัดทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้น ผ่อนคลายมากขึ้น เห็นมิติที่อาจจะไม่ได้เห็นในชีวิตประจำวัน ได้หยุดพัก ได้หยุดคิด เมื่อกระบวนการเกิดขึ้น การเรียนรู้ที่เปิดกว้างจะทำให้คนเรามองเห็นถึงความแตกต่าง เห็นลักษณะนิสัยต่างๆ ที่เคยใช้ เคยเป็นและยังแก้ปัญหาไม่ได้ ในกระบวนการนี้จะทำให้เกิดการแก้ การแบ่งปัญหา มาแชร์ปัญหา มาเข้าใจปัญหาร่วมกัน ทำให้มองเห็นทางออกในการแก้ปัญหามากกว่า 1 ทาง ออกได้
ดูกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.artculture4health.com/Cont...


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com