เปิดแล้วเฟสที่ 2กับการพัฒนานวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ในโครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ในวิถี New Normal ปีที่ 4 รอลุ้นโรงเรียนดีเด่นรับถ้วยพระราชทาน เร็วๆ นี้

5 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 634

เปิดแล้วเฟสที่ 2กับการพัฒนานวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ในโครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ในวิถี New Normal ปีที่ 4  รอลุ้นโรงเรียนดีเด่นรับถ้วยพระราชทาน เร็วๆ นี้ 


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบเสนอโครงการ และรูปแบบสื่อเพื่อดำเนินโครงการ ภายใต้ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ในวิถี New Normal ปีที่ 4 เฟสที่ 2 กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 ทั้งนี้เพื่อการรณรงค์และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในเยาวชนให้เกิดการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ซึ่งในเฟสที่ 2 นี้จะมีข้อสรุปออกมาแล้วว่า นวัตกรรม และสื่อสร้างสรรค์ ของโรงเรียนไหนจะน่าสนใจ โดดเด่น  และสามารถคว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง ติดตามการทำงานและเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ โรงเรียนได้เร็วๆ นี้ ที่นี่ http://pings.artculture4health...
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]