โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ในวิถี New Normal ปีที่ 4 เฟส 2 พิจารณารีวิวแล้ววันนี้

12 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 67

โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ในวิถี New Normal ปีที่ 4 เฟส 2 พิจารณารีวิวแล้ววันนี้ 


วันนี้(12 พฤษภาคม 2565) ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน โครงการนวัตกรรมสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย ภายใต้ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ในวิถี New Normal ปีที่ 4 เฟส 2 จัดประชุมพิจารณาโครงการย่อยเพื่อทำงานต่อเนื่องในเฟสที่ 2 โดยการพิจารณาครั้งนี้มี อาจารย์สง่า ดามาพงค์ , อาจารย์มานพ แย้มอุทัย , อาจารย์ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.,  ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พี่เลี้ยงสื่อด้านนวัตกรรม พี่เลี้ยงด้านวิชาการ  และนักวิชาการแผนงานฯ ร่วมกันพิจาราณาโครงการที่ส่งเข้ามาเพื่อทำงานต่อในเทอมที่ 2 นี้


โดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. บอกว่า เพื่อเดินหน้าการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อเพื่อรณรงค์อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนต่อเนื่องจากเทอมแรก โดยในระยะนี้มีโรงเรียนที่ส่งแบบเสนอโครงการเข้ามามีจำนวนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน

"ซึ่งแน่นอนครับว่าทั้ง 23 โรงเรียนนี้จะสร้างนวัตกรรมออกมาได้อย่างเข้มข้น ให้สมกับทำงานมาอย่างยาวนานในการรณรงค์ไม่ปล่อยให้เด็กอ้วน หลังจากนี้ครับเรามารอดูและให้กำลังใจให้ทุกๆ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งยิ่งใหญ่ให้สังคมต่อไป" ดร.ดนัย หวังบุญชัย กล่าว
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com