ออมสิน วรินทร ภูผาดเเร่ มิสแกรนด์จันทบุรี 2022

หมวดหมู่ , 30 พฤษภาคม 65

“ไม่ว่าชอบหรืออยากจะทำอะไรก็ตาม
เเค่ลงมือทำ และกล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ
ทำให้เต็มที่ แล้วทุกอย่างที่เราทำ
จะส่งผลดีต่อตัวเราเอง”
ออมสิน
วรินทร ภูผาดเเร่
มิสแกรนด์จันทบุรี 2022 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]