อย่าท้อกับชีวิตแม้วันนี้มันไม่ดี ก็ไม่ได้เเปลว่าไม่ดีเสมอไป

หมวดหมู่ , 15 มิถุนายน 65


“อย่าท้อกับชีวิตแม้วันนี้มันไม่ดี ก็ไม่ได้เเปลว่าไม่ดีเสมอไป “
ครูเจน
เจนรบ ชัยเลิศ
เพจ : พูดได้มั้ยพี่จี้โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]