รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ด้านบัญชี  2 อัตรา

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 3 กรกฎาคม 67 / อ่าน : 279


 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

รับสมัคร

นักศึกษาฝึกงาน ด้านบัญชี 

2 อัตรา

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชับเคลื่อนงานเชิงรุกด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยดำเนินงานและะรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ 

 

 ทั้งนี้ ทางแผนงานฯ มีนโยบายส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานด้านบัญชี เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงานด้านสายงานบัญชี โดยมีรายละเอียดงานและคุณสมบัติ ดังนี้

 

  • นักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.บัญชี หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • ฝึกเรียนรู้งานในฝ่ายบัญชี บันทึกบัญชี จัดทำบัญชีและภาษีอากร ในระบบออนไลน์
  • จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี และประสานงานด้านบัญชี
  • เน้นการฝึกงานระหว่าง จันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน 9:00-17:00 น. หรือตามช่วงระยะเวลาที่สถานศึกษาต้นสังกัดกำหนด
  • ระหว่างช่วงฝึกงานมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 100 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางและสวัสดิการที่มีเพิ่มเติมหากลงพื้นที่กิจกรรมในพื้นที่)
  • มีเกียรติบัตรรับรองการฝึกงาน และโอกาสทำงานจริงในหน่วยงานหากผ่านช่วงฝึกงาน

             

สถาบันการศึกษา หรือผู้สนใจ ส่งเอกสารเพื่อขอฝึกงาน ได้ที่

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า (ติด BTS พญาไท/แอร์พอร์ตลิงค์)

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรสอบถาม:  02-129-3897 / 02-129-3898 ติดต่อคุณพรรณปพร (คุณดา)

Website :  http://www.artculture4health.com

Email: [email protected]

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]