เวลาว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร ที่ชุมชนบางลำพู เด็กๆ ที่นี่มีหน้าที่เป็นไกด์

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 15 มกราคม 61 / อ่าน : 1,676
คุณคิดว่ากิจกรรมยามว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร อาจไม่พ้นเล่นเกมหรือดูทีวีเกือบทั้งวัน แต่เด็กๆ ในชุมชนบางลำพูมีหน้าที่เป็นไกด์ พวกเขาใช้เวลาว่างหาความรู้และของดีในชุมชนตัวเอง และจัด Walking Tour พานักท่องเที่ยวเข้าไปเดินรู้จักกับชุมชนของพวกเขา ซึ่งหารายได้เข้าชุมชนไม่น้อยและยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเขารักและหวงแหนชุมชนตัวเองด้วยปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com