ข่าวอัพเดตตามกิจกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสาวะถีสู่เศรษฐกิจยั่งยืน

อ่านต่อ

เด็กๆ บางลำพู ลงพื้นที่ถ่ายรูป ภาพถ่ายสื่อความหมายชุมชนหนู ให้เป็นเสน่ห์บางลำพู

อ่านต่อ

สินไซสัญจรตะลอนชวนเพื่อนร่วมรักวัฒนธรรมอีสาน

อ่านต่อ

ศิลปกรรม มข.ใช้ศาสตร์การละครเสริมพลัง "มัคคุเทศก์ชุมชนสาวะถี"

อ่านต่อ

บรรยากาศ ค่ายสืบสานสร้างสรรค์ โครงการการพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา วันที่ 21 เมษายน 2561

อ่านต่อ

ค่ายสืบสานสร้างสรรค์-โครงการการพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีเสวนาถอดองค์ความรู้ วิถีศาสตร์ศิลป์ลายคำ

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 3)

อ่านต่อ

เด็กๆ บางลำพู ลงพื้นที่ถ่ายรูป ภาพถ่ายสื่อความหมายชุมชนหนู ให้เป็นเสน่ห์บางลำพู

อ่านต่อ

เรียนร้องเพลง Do-Re-i ในรูปแบบ solfège กับโครงการประสานเสียงสร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล

อ่านต่อ

ฝึกท่ากายบริหารเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขับร้องเพลง กับโครงการประสานเสียงสร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล

อ่านต่อ

การเรียนร้องเพลงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล ระยะที่2

อ่านต่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสาวะถีสู่เศรษฐกิจยั่งยืน

อ่านต่อ

สินไซสัญจรตะลอนชวนเพื่อนร่วมรักวัฒนธรรมอีสาน

อ่านต่อ

ศิลปกรรม มข.ใช้ศาสตร์การละครเสริมพลัง "มัคคุเทศก์ชุมชนสาวะถี"

อ่านต่อ

จบลงไปด้วยดี ค่ายสินไซโมเดลปีที่3 ถึงกิจกรรมค่ายจะจบเเต่เราจะไม่ปล่อยให้ภูมิปัญญาที่มีสูญเปล่า

อ่านต่อ

สร้างพลเมืองเด็กนักสื่อสารชุมชน เล่น เรียนรู้ สร้างสรรค์ เรื่องราวชุมชนให้เกิดสื่อดี เท่าทันสื่อ ที่กระบี่

อ่านต่อ

โครงการชุมชน 3ดีวิถีสุข สร้างพลเมืองนักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน

อ่านต่อ

เมื่อสื่อดีสามารถสร้างอาชีพในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ สู่การจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนพื้นที่สร้างสรรค์ของสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี

อ่านต่อ

ชุมชนบ้านแหลมกรวด สร้างพลเมือง นักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน .เตรียมความพร้อมสู่การลงพื้นที่ค้นหาข้อมูลสื่อดีเรื่องราวในชุมชนผ่านภาพถ่ายและสารคดี

อ่านต่อ

Concious : ทีม Energy Plus++ = คลิปสั้นประเด็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน

อ่านต่อ

บทความเรื่อง "บริการด้วยใจ" ในประเด็นรู้เท่าทันสื่อ จากเบญจรัตน์ อิ่มโต

อ่านต่อ

เท่าทันสื่อ Online : กลุ่มพลังแห่งต้นกล้า = คลิปสั้นประเด็นรู้เท่าทันสื่อ

อ่านต่อ

winfinal : ทีม CoCo คลิปสั้นประเด็นในรู้เท่าทันสื่อ

อ่านต่อ

สินไซสัญจรสอนใจชาวสาวะถี - รายการข่าวเช้าเนชั่น

อ่านต่อ

โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศแผนงานฯ

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

อ่านจุลสาร

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

  • มัลติมีเดีย

    +
  • แกลลอรี่

    +

แนะนำลิงค์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com