14 ก.ย. 60 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”     5 ก.ย. 60 กำหนดการงานเสวนา “เมืองในดิน in น่าน” วันที่ 15-16 กันยายน 2560 จ.น่าน     11 ส.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ : จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน” 18–20 ส.ค. 60     10 ส.ค. 60 กิจกรรม Internal meeting ครั้งที่2 โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)” ปีที่ 2 วันที่ 30 ส.ค. 60     1 ส.ค. 60 โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน     27 ก.ค. 60 ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้หัวข้อ จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี ๗ Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”     21 ก.ค. 60 ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าชุมชน 14 ก.ย.60 @กระบี่     27 มิ.ย. 60 ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น     8 มิ.ย. 60 รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560     14 มี.ค. 60 ปฏิทินงาน SPARK U #อีสาน มีอะไร?...    

ข่าวอัพเดตตามกิจกรรม

ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี วิถีชุมชนท่ามะพร้าว สร้างสุขด้วยกะลา

อ่านต่อ

สืบสานงานศิลป์กับศิลปินพื้นบ้าน ครูศิลปินวงสวนกวี บรรเลงท่วงทำนองบทเพลงรองเง็งพร้อมไวโอลินและรำมะนา

อ่านต่อ

ละครหุ่นกะลา เรื่อง "โป๊ะแตก" ของเด็กในชุมชนบ้านท่ามะพร้าว สะท้อนเสียงเล็กเล็ก เด็กสร้างการ "เปลี่ยนแปลง"

อ่านต่อ

พิธีเปิด "ลานกะลาสร้างสุข" พื้นที่สร้างสรรค์ ของคนสามวัย ได้ใช้ออกกำลังกายผ่านกะลาในชุมชน

อ่านต่อ

กิจกรรม "ขุดเมือง" ผลงานของน้องๆ ป.3 - ป.4 เรามาสร้างเมืองกันเถอะ : เมืองในดิน in น่าน

อ่านต่อ

เมืองในดิน in น่าน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน)

อ่านต่อ

เมืองในดิน IN น่าน โครงการเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนน่าน

อ่านต่อ

การแสดงตีลอง และฟัดแซ้ กลุ่มบัวระวง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

หนองโพKiDดี-วิสาหกิจชุมชน

อ่านต่อ

หาอยู่ หากิน วิถีถิ่นบ้านเรา

อ่านต่อ

“เสน่ห์บางลำพู” ไกด์เด็กบางลำพู พาชมเรื่องราวชุมชน

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยน การใช้ทุนทางวัฒนธรรม ศูนย์เรียนรู้ไทยเบิ้ง โคกสลุง

อ่านต่อ

เจริญ สาดา นักสะสมใบปิดหนังแห่งท่าพระ

อ่านต่อ

ท่าพระเมืองสตั๊นท์แมน

อ่านต่อ

“สถานีรถไฟ”คลังปัญญาของชาวท่าพระ

อ่านต่อ

ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง

อ่านต่อ

ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี วิถีชุมชนท่ามะพร้าว สร้างสุขด้วยกะลา

อ่านต่อ

สืบสานงานศิลป์กับศิลปินพื้นบ้าน ครูศิลปินวงสวนกวี บรรเลงท่วงทำนองบทเพลงรองเง็งพร้อมไวโอลินและรำมะนา

อ่านต่อ

ละครหุ่นกะลา เรื่อง "โป๊ะแตก" ของเด็กในชุมชนบ้านท่ามะพร้าว สะท้อนเสียงเล็กเล็ก เด็กสร้างการ "เปลี่ยนแปลง"

อ่านต่อ

พิธีเปิด "ลานกะลาสร้างสุข" พื้นที่สร้างสรรค์ ของคนสามวัย ได้ใช้ออกกำลังกายผ่านกะลาในชุมชน

อ่านต่อ

สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ยกระดับเครือข่ายสู่มหาลัยภูมิปัญญาแห่งอีสาน

อ่านต่อ

คาราวาน GenZ เด็กเกาะลันตา Strong บนถนนย่านเมืองเก่า (ศรีรายา) กระบี่

อ่านต่อ

Young Guide ก(ล)างจอ เปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ชุมชนเกาะลันตา นักสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน

อ่านต่อ

Young Guide ก(ล)างจอ เปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ชุมชนเกาะลันตา

อ่านต่อ

สินไซสัญจรสอนใจชาวสาวะถี - รายการข่าวเช้าเนชั่น

อ่านต่อ

โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

อ่านจุลสาร

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

  • มัลติมีเดีย

    +
  • แกลลอรี่

    +

แนะนำลิงค์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com