วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ให้ความสนใจหมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา ภาพประทับใจจากงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 25 มกราคม 61 / อ่าน : 1,404


ภาพแห่งความประทับใจในหมู่บ้านอีสาน งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ให้ความสนใจหมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา ท่านถามถึงหุ่นหมอแคนว่าเป็นใคร จึงเรียนท่านว่าหุ่นนี้เป็นหุ่นที่ถอดแบบ พ่อครูหมอแคน สมบัติ สิมหล้า หมอแคนอันดับหนึ่งของไทย หรือของโลกก็ว่าได้ เลยสาธิตการเชิดหมอแคนให้ท่านได้ชม ก่อนกลับท่านได้พูดว่า รักษาไว้นะหมอลำหุ่น ไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อไปปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com