กะปิ สร้างสื่อดี•พื้นที่ดี•ภูมิดี สร้างชุมชนสู่การเรียนรู้ ทุกคนร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ร่วมกัน

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 26 เมษายน 61 / อ่าน : 1,665


เรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องกะปิในชุมชนมาร่วมออกแบบและสร้างสรรค์
-กะปิ4.0- สร้างชุมชนสู่การเรียนรู้

ศิลป์สร้างสุข ภูมิปัญญายั่งยืน 
สื่อดี•พื้นที่ดี•ภูมิดี


.
#กะปิท่ามะพร้าว
#กระบี่เมืองสามดีวิถีสุข
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#กลุ่มละครมาหยา #บ้านไร่สุขสันต์ #สสสปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]