ปลุกใจเมืองสาวะถีวิถีสะอาด

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 6 มิถุนายน 61 / อ่าน : 1,121


ปลุกใจเมืองสาวะถีวิถีสะอาด 

            เริ่มเห็นรูปร่างแล้วสำหรับโครงการ สปาร์คยู (Spark U )  ปลุกใจเมืองอีสาน ปีที่ 2 ในชื่อ ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา กับชาวชุมชนสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดทำโครงการ “ปลุกใจเมืองสาวะถีวิถีสะอาด” ที่ร่วมมือร่วมใจกันทั้ง 3 ภาคส่วน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน            โดยเมื่อเช้าวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ท่านพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เจ้าคณะตำบลสาวะถี ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมระดมสมอง หารือแนวทางการทำงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางเอาไว้คือให้ชาวชุมชนสาวะถีปลอดขยะให้ได้

            ท่านพระครูบุญชยากร บอกว่า วัดไชยศรีเป็นวัดต้นแบบในการแก้ปัญหาขยะ เพราะพระเณรในวัดจะกวาดและจัดการกับขยะจนชาวบ้านเอาไปพูดปากต่อปากและหากลูกหลานใครมาเล่นที่วัดพ่อแม่ก็สบายใจได้ว่าไม่ขยะ ไม่มีเศษแก้ว หรือไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายแน่นอน นอกจากนั้นยังกลายเป็นแบบอย่างให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี สาวะถีราษฎรังสฤษฏ์ เอาไปดำเนินการและทำตามจนโรงเรียนบ้านสาวะถีก็ไม่มีขยะ เพราะผู้อำนวยการโรงเรียนลงมือจัดการด้วยตนเอง และหากเป้าหมายของโครงการต้องการให้ขยะหมดไปจากชุมชนจะต้องปลุกสำนึก หากเขาเห็นประโยชน์ เขาก็จะทำตาม


ในขณะที่เทศบาลตำบลสาวะถี นางปรียา สมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขของเทศบาล ที่ดูแลเรื่องปัญหาขยะมาตลอดบอกว่าก่อนหน้านี้เทศบาลต้องจัดการปัญหาขยะจาก 24 หมู่บ้าน เป็นจำนวนมาก ปี 2554 มีขยะ 12 ตัน พอปี 2555 ลดลงเหลือ 10 ตัน ปี 2560 เหลือ 7 ตัน พอปี 2561 เหลือ 5 ตันต่อวัน โดยเทศบาลรณรงค์ทุกวิถี โดยเฉพาะโครงการคัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองชีวิต ที่ให้ชาวบ้านแยกขยะมาขายเทศบาลเป็นคนรับซื้อขยะเอง จนทำให้ขยะในชุมชนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะชาวบ้านแทบจะไม่มีขยะมาขาย

แต่ปัญหาขยะไม่ได้อยู่ในชุมชนแล้ว เพราะขยะที่เป็นปัญหาอยู่ที่โรงเรียนเป็นหลัก เพราะเด็กนักเรียนทิ้งขยะรวมไม่มีการคัดแยกขยะทำให้ทุกอย่างจบลงที่ถังและต้องนำไปกำจัด โดยขณะนี้เทศบาลต้องเอาขยะไปฝังกลบในหลุมแต่หลุมกำลังจะเต็ม เทศบาลต้องนำขยะไปกำจัดที่โรงไฟฟ้า โดยเสียค่าใช้จ่ายปีละ 6 แสนบาท


พอมาถึงตรงนี้ทุกคนช่วยกันระดมความคิดเห็นจะต้องแก้ขยะจากต้นเหตุคือปลุกสำนึกเด็กเยาวชนให้รู้ค่าของขยะ และหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงเอาขยะไปแปลงเป็นเงิน ทั้งขาย ทั้งทำโครงการ ทั้งทำสิ่งประดิษฐ์ ส่วนจะออกมารูปแบบไหนอย่างไร ต้องติดตามตอนต่อไปในวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ ที่ชาวสาวะถีทั้งตำบลจะลุกขึ้นมาปลุกใจคนทั้งเมืองให้แก้ปัญหาขยะ โดยใช้สโลแกนที่ท่านพระครูได้ตั้งธงเอาไว้คือ “ปลุกใจเมืองสาวะถีวิถีสะอาด” เริ่มกันกลางเดือนมิถุนายนนี้กันเลย.
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com