ค่ายเรียนรู้และพัฒนาทักษะนักสื่อสารสร้างสรรค์เมืองสามดีวิถีสุข โครงการ สื่อศิลป์สามดี ใส่ใจสื่อเดิม สร้างเสริมสื่อดี

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 1,257


กิจกรรมค่ายเรียนรู้และพัฒนาทักษะนักสื่อสารสร้างสรรค์เมืองสามดีวิถีสุข โครงการ สื่อศิลป์สามดี ใส่ใจสื่อเดิม สร้างเสริมสื่อดี ระหว่างวันที่ื15-17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  ตำบลบ้านผือ อ.บ้านผือ จังหวัด อุดรธานีปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com