ฝึกท่ากายบริหารเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขับร้องเพลง กับโครงการประสานเสียงสร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 27 มิถุนายน 61 / อ่าน : 1,264


โครงการประสานเสียงสร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล 2561 ระยะที่ 2 

วันนี้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ได้ทำกิจกรรมเรียนร้องเพลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 คุณครูได้จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ฝึกท่ากายบริหารเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขับร้องเพลง โดยท่าที่ใช้ทำกายบริหารมีทั้งการวิดพื้น การซิทอัพ กระโดษตบ ยกตัวค้างไว้ในท่าตัว V และการฝึกทรงตัวด้วยกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ซึ่งท่าต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการขับร้องเพลงของน้องๆ ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

ส่งผลให้การขับร้องเพลงของน้องๆ มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วย และในสัปดาห์นี้น้องๆ ได้เรียนร้องเพลง "Do-Re-Mi" ในรูปแบบ solfège ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 เพื่อฝึกให้น้องๆ สามารถจดจำทำนองและมีความแม่นยำในระดับเสียง ก่อนที่จะเข้าสู่การขับร้องที่เป็นเนื้อร้องต่อไป

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com