เด็กๆ บางลำพู ลงพื้นที่ถ่ายรูป ภาพถ่ายสื่อความหมายชุมชนหนู ให้เป็นเสน่ห์บางลำพู

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 20 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 1,461


วันนี้หลังเลิกเรียน เด็กๆ บางลำพู ลงพื้นที่ถ่ายรูป #ภาพถ่ายสื่อความหมายชุมชนหนู คอยติดตามเรื่องเล่าภาพของเด็กๆ ว่ามีเรื่องราวอย่างไร ในงานดีดีที่เป็นเสน่ห์บางลำพู

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com