11 ส.ค. 62 : เวทีเสวนาถอดองค์ความรู้ โครงการสืบวิถีพื้นบ้าน สานประเพณีชีวีมีสุข ณ ชุมชนไทลื้อหมู่บ้านออนหลวย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 30 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 1,855


กำหนดการ
เวทีเสวนาถอดองค์ความรู้ โครงการสืบวิถีพื้นบ้าน สานประเพณีชีวีมีสุข
ณ ชุมชนไทลื้อหมู่บ้านออนหลวย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา / รายละเอียดกิจกรรม
08.00 น. พ่อครู แม่ครู ด้านศาสตร์ ศิลป์ ดนตรี และเครือข่ายกลุ่มลายคำมาพร้อมกัน ณ บริเวณงาน
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. แนะนำมิตรแก้วสหายคำเครือข่ายกลุ่มลายคำ
09.30 - 10.00 น. วิถีศรัทธาบวงสรวงเทพอารักษ์ ใจ๋บ้านออนหลวย
10.00 - 11.00 น. องค์ความรู้แห่งนันทเภรีธรรมคีตา
- สาธิตการตีกลองปู่จาล้านนา
- ร่ายศาสตราน้อมบูชาครู
- ฟ้อนต้อนรับแขกแก้วโดย กลุ่มชุมชนไทลื้อบ้านออนหลวย
11.00 - 12.00 น. เสวนาองค์ความรู้นันทเภรี ทัศนาร่ายศาสตราเชิงวิถีสู้
- ฟ้อนหริภุญไชย ลีลางาม โดยเครือข่ายจังหวัดลำพูน
12.00 - 13.30 น. ชมวิถีการปรุงอาหารไทลื้อ และ พักรับประทานหารกลางวันร่วมกัน
13.30 น. ฟ้อนเล็บ โดยเครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด
13.30 - 14.30 น. วิถีครูดาบ องค์ความรู้มนต์แห่งศาสตรา
14.30 - 15.00 น. เล่าเรื่องตุงล้านนา ตุงชัย กับวิถีคนล้านนา
15.00 - 16.00 น. ม่วนงันสันเล้า เสวนาถามหาวิธีการต่อลมหายใจ องค์ความรู้
อำลา อาลัย ป๊ะกั๋นใหม่ เดินทางปลอดภัยบุญฮักษา...สวัสดีมีชัย

*** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com