5 ก.ย. 62 : การบรรเลงเพลงไทย / สืบสานวงออร์เคสตร้าเพลงไทยเดิมเยาวชนต้นแบบ สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายทั่วประเทศ

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 30 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 948


การบรรเลงเพลงไทย / สืบสานวงออร์เคสตร้าเพลงไทยเดิมเยาวชนต้นแบบ สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายทั่วประเทศ

โครงการบรรเลงเพลงไทย ภายใต้ความร่วมมือแผนงานศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

กำหนดการแสดงโครงการบรรเลงเพลงไทย 
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ลพบุรี

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเวลา

09.00-09.30 น. เปิดงานโครงการค้นหาร่องรอยเพลงไทย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย

09.30-10.30 น. การค้นหาร่องรอยเพลงไทยในอยุธยา นำเสนอโดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุขวิจารณ์โดยรศ.ดร.เกสินี จุฑาวิจิตรคุณภูธร ภูมะธน

10.30-11.00 น. พัก น้ำชา/กาแฟ/อาหารว่าง

11.00-12.30 น. บรรเลงเพลงไทยโดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

3.30-15.00 น. กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สิ่งที่ได้ฟังเพลงไทย จากวงออร์เคสตร้า และประสบการณ์ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังนารายณ์ 

15.00 น. เสร็จกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com