เพิ่มคุณค่าแบรนด์ด้วย "บรรจุภัณฑ์" สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 7 กุมภาพันธ์ 63 / อ่าน : 86


        


        เมื่อได้โลโก้และสโลแกนแล้วก็มาสร้างส่วนประกอบที่ 3 บรรจุภัณฑ์ (packaging) เหมาะสำหรับนำไปปรับใช้กับสินค้าชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและช่วยดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบในบรรจุภัณฑ์ของเรา ซึ่งบรรจุภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่กล่อง ขวด หรือถุงเพียงอย่างเดียว แต่เราสามารถนำอย่างอื่นมาดัดแปลง เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแพ็คเกจของเราได้ เช่น ผ้าพื้นบ้าน งานจักรสาน หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ มาสร้างเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับของแต่ละชิ้น แต่ต้องคำนึกถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าที่อยู่ในบรรจุด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยขั้นตอนสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็คือ กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าเราจะขายให้ใคร หลังจากนั้นให้นำโลโก้และสโลแกนที่ออกแบบไว้แล้วมาใช้ร่วมด้วย เพื่อพัฒนาออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี้รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อให้กับผู้บริโภคได้ เช่น บรรจุภัณฑ์มีขนาดพอดี พกพาง่าย มีลวดลายสวยงาม สามารถนำไปใช้ได้หลายโอกาส แต่ถ้าเราอยากเพิ่มคุณค่าให้กับแพ็คเกจของเรามากขึ้นก็อาจจะดัดแปลงให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใส่ของอย่างอื่นต่อได้

 

 

 

ข้อมูลจาก: idgthailand  

สามารถติดตามข่าวสารและบทความอื่น ๆ ได้ที่

Fanpage: แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. หรือ https://www.facebook.com/artculture4h/

Website: สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise หรือ http://www.artculture4health.com/categories/view/12

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com