สสส. ผุด “ดีไซน์ฮีโร่ ชาเลนจ์” ชวนนักสื่อสารสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานไม่จำกัดรูปแบบ รับสมัครผู้สนใจสร้างสรรค์ไอเดียถึง 6 มีนาคม 2563

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 24 กุมภาพันธ์ 63 / อ่าน : 2,126


 

หวังนำไอเดียที่ได้ส่งต่อสู่สังคมเพื่อสร้างความเข้าใจ ป้องกัน แก้ไข และรู้เท่าทัน PM. 2.5 PM.10 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จ้องทำลายสุขภาพคนในสังคมไทย รวมถึงโรคระบาดอุบัติใหม่ โควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในวงกว้าง


นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ นิตยสาร อาร์ตโฟร์ดี (art4d) และเทศกาล Design Nation ชวนบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์และต้องการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองช่วยเหลือสังคมมาสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้โครงการ Design Hero Challenge : Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19


“ซึ่งชาเลนจ์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ที่มีความสามารถทั้งทางด้านการสื่อสาร การออกแบบและมีความตั้งใจในการสร้างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อการสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยการออกแบบ สื่อสาร หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในภาวะวิกฤต สร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นการพึ่งพาตนเองได้ ด้วยผลงานที่ไม่จำกัดรูปแบบ แล้วนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ใน 3 ช่องทาง คือ Youtube, Facebook, Twitter โดยเลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทั้ง 3 ช่องทางก็ได้ แล้วติดแฮชแท็ก #DesignHeroChallenge #pings #DesignChallenge #CommChallenge #PM2.5 #COVID19 เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 และเริ่มเผยแพร่ผลงาน แนวคิด ไอเดีย ลงในช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลงานที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริง จะได้รับคัดเลือกชิงทุนการพัฒนาและการต่อยอดผลงาน จำนวน 5 ทุน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่แฟนเพจ : ปิ๊งส์ โปรเจกต์, แฟนเพจ : artculture4h หรือ www.artculture4health.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-298-0988 ต่อ 104" นายดนัย หวังบุญชัย กล่าว

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com