“มุมมองด้านเศรษกิจ” มุมมองที่สำคัญ ต่อการทำวิสาหกิจชุมชน

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 2 มีนาคม 63 / อ่าน : 75


 

  ในการทำวิสาหกิจชุมชนนั้น องค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมี คือ มุมมองในการดำเนินงาน โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม จะต้องประกอบด้วย 2 มุมมอง คือ มุมมองด้านเศรษฐกิจ และ มุมมองด้านสังคม ซึ่งทั้ง 2 มุมมองนี้ จะต้องผสมผสานกันอย่างสมดุลและมีความลงตัวมากที่สุด

  วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับมุมมองมองแรก คือ มุมมองด้านเศรษฐกิจ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับชุมชน สิ่งที่จำเป็นอย่างแรกคือความต่อเนื่องของกิจกรรมในการดำเนินงาน การผลิตสินค้าชุมชน การขายสินค้าและการบริการ ต้องมีศักยภาพในการดำเนินงานต่าง ๆ เสมือนองค์กรธุรกิจทั่วไป ไม่มุ่งเน้นการขอรับบริจาคเป็นหลัก  ส่วนต่อมา คือ มีระดับความเป็นเอกเทศสูง เพราะวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินงานที่เกิดจากจากกลุ่มบุคคลภายในชุมชน หรืออาจได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ฯลฯ แต่การดำเนินงานต่าง ๆ  ขององค์กรหรือชุมชน สมาชิกทุกคนจะต้องมีสิทธิที่จะกำหนดทิศทาง ตำแหน่งทางสังคมและตำแหน่งทางการตลาดอย่างอิสระ  ส่วนต่อมา คือ ระดับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนหรือผู้นำชุมชน จะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงทางธุรกิจในฐานะบุคคลเสมือนองค์กรธุรกิจทั่วไป สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ความวางใจในกิจกรรมทางการเงิน ให้สมาชิกและผู้ร่วมงานได้ และส่วนสุดท้ายคือ ใช้เงินขับเคลื่อนกิจกรรมเท่าที่จำเป็น ในการดำเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชนที่ต้องใช้เงินทุนและกลุ่มคนในการขับเคลื่อน เช่น อาสาสมัคร ค่าจ้างแรงงาน จะต้องใช้ทุกอย่างเท่าที่จำเป็นและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

ข้อมูลประกอบจาก: หนังสือประชาคมบางลำพูของ อาจารย์อุทิศ อติมานะ

สำหรับใครที่อยากติดตามต่อว่าในการทำวิสาหกิจชุมชนมีอะไรที่สำคัญอีก ต้องทำอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร ก็สามารถติดตามข่าวสารและบทความอื่น ๆ ได้ที่

Fanpage: แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. หรือ https://www.facebook.com/artculture4h/

Website: สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise หรือ http://www.artculture4health.com/categories/view/12ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com