รู้จักกับ “แบรนด์สถานที่” เพื่อสร้างพื้นที่ดี ๆ ในการทำวิสาหกิจชุมชน

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 2 มีนาคม 63 / อ่าน : 86


 

           แม้ว่าการสร้างแบรนด์ (branding) จะทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ มีอัตลักษณ์ประจำชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ และสามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้แล้ว แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นตัวช่วยในการสร้างการจำจดแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น คือ การสร้างพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อให้เกิดการจดจำ หรือที่เรียกว่า “แบรนด์สถานที่” นั่นเอง

          วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ “แบรนด์สถานที่” ว่าคืออะไร และสำคัญต่อการทำวิสาหกิจชุมชนอย่างไร บอกเลยว่าแบรนด์สสถานที่ ก็มีความจำเป็นต่อการทำวิสาหกิจชุมชนไม่แพ้การสร้างแบรนด์เลยทีเดียว

          แบรนสถานที่ คือ กระบวนการสร้าง “ภาพแทน” อัตลักษณ์ของสถานที่นั้น ๆ  เป็นการสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจให้กับผู้คนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม  จนเกิดภาพลักษณ์จากสังคม เกิดความภักดีและสามารถจดจำชื่อแบรนด์ การรับรู้ถึงคุณค่าเฉพาะของแบรนด์สถานที่และรักที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์สถานที่นั้น ๆ ได้          โดยการสร้างแบรนด์สถานที่ ต้องมีแผนและกิจกรรมการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดการด้านประสบการณ์ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเกิดความประทับใจต่อสถานที่ ตรงกับความคาดหวังที่กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มคนที่ท่องเที่ยวชมในชุมชนต้องการ  อัตลักษณ์ของสถานที่(สิ่งที่อยากให้เป็น)ต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์(สิ่งที่สังคมส่วนใหญ่รับรู้)ของสถานที่นั้น ๆ

          ดังนั้น การสร้างแบรนด์สถานที่ จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำวิสาหกิจชุมชน เพราะจะทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนหรือสถานที่นั้น ๆ เกิดการจดจำแบรนด์ เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้า การจ้างงานในพื้นที่ที่มั่นคง และเกิดการสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย

 

ข้อมูลประกอบจาก: หนังสือประชาคมบางลำพูของ อาจารย์อุทิศ อติมานะ

สำหรับใครที่อยากติดตามต่อว่าในการทำวิสาหกิจชุมชนมีอะไรที่สำคัญอีก ต้องทำอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร ก็สามารถติดตามข่าวสารและบทความอื่น ๆ ได้ที่

Fanpage: แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. หรือ https://www.facebook.com/artculture4h/

Website: สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise หรือ http://www.artculture4health.com/categories/view/12

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com