2 ทศวรรษพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง และงาน Open House พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 31 สิงหาคม 63 / อ่าน : 1,372


2 ทศวรรษพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง และงาน Open House พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง

        วันที่ 29 สิงหาคม 2563 แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ลงได้พื้นที่ร่วมงาน 2 ทศวรรษพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง และงาน Open House ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

         โดยภายในงานมีตลาดผักวิถีธรรมชาติ และการจัดนิทรรศกาล 2 หัวข้อ คือ 20ปี ปีกับการเดินทางสู่ความสุขร่วมของคนบ้านโคกสลุง และหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตำบลโคกสลุง

         เริ่มต้นงานด้วยเปิดงานด้วย การแสดงพื้นบ้านไทยเปิง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากร้อยตรีทรงพลแป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคมกล่าวต้อนรับ, นายประทีป อ่อนสลุง ประธานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กล่าววัตตถุประสงค์การจัดงาน และนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธาน กล่าวเปิดงาน 2 ทศวรรษพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง และกล่าวปาฐกถาพิเศษ“การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
          ในช่วงบ่ายมีการจัด Workshop หลักสูตรชุมชน“สุนทรียสนทนา (Dialogue) และปิดท้ายด้วยการสรุปงาน 2 ทศวรรษพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

#สสส.

#ศิลป์สร้างสุข


2 ทศวรรษพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง และงาน Open House พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุงปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com