ที่นี่สถานี...โคกสลุง ตามหา "ความสุข" ที่เรียบง่าย ได้ที่นี่...บ้านโคกสลุง

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 2 กันยายน 63 / อ่าน : 1,443


ถ้าคุณกำลังตามหา "ความสุข"
มาพบกับนิยามของความสุขที่เรียบง่าย
ได้ที่...บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
"ผ้าขาวม้างาม ถุงย่ามสวย ล้อมด้วยพนังกั้นน้ำ แหล่งวัฒนธรรมไทยเบิ้ง"
ชุมชนเก่าบ้านโคกสลุง พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสุข

คนไทยเบิ้งตัวจริงเป็นยังไง?
-สำเนียงการพูดออกเสียงเหน่อ เเละมักลงท้ายด้วยคำว่า เบิ่ง ด๊อก เหว่ย เด้อ
-การแต่งกาย นุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้ออีหิ้ว สะพายย่าม
-นามสกุลต้องมี “สลุง”

“ผ้าขาว” ผ้าจากกี่โบราณ เรียกว่า “การทอหูก”. *ทำไมผ้าขาวของเราไม่เหมือนใคร
 

เสียงโทนครึกครื้น พร้อมขบวนแห่ต้นดอกไม้ ตามวิถีไทยเบิ้ง ในงานสงกรานต์บ้านเรา...สนุกครัน


อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล เอกลักษณ์ของชาวไทยเบิ้ง “แกงมันนกกินเหนียวเคี้ยวสนิท แกงบอนกินติด แกงสามสิบยอดยาว~~~”

“เครื่องดนตรีชิ้นเดียวก็สร้างความสุขได้” รำโทนไทยเบิ้ง ที่ใช้โทนดินเผา เล่าเรื่องราว ผ่านบทเพลงพื้นบ้าน แต่งชุดไทยเบิ้ง เล่นรำโทน แล้วสะพายความสุข ใส่ถุงย่ามกลับบ้านกัน 


ความสุขที่มาจากการเรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ของคนทุกวัย ทำยังไงให้คนบ้านเราอยู่บนเส้นทางของความสุข
บันทึกภาพความสุข ความประทับใจกับชาวไทยเบิ้ง ณ ที่แห่งนี้ “ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง”

ใช้เวลาอันมีค่าของท่าน เรียนรู้คุณค่าของชุมชน สัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมไทยเบิ้งที่เรียบง่าย มีชีวิตชีวา แบ่งปันความสุขร่วมกันเสมือนญาติมิตร

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
คุณประทีป อ่อนสลุง : 08-4978-6782 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com