ภาพบรรยากาศงาน 2 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง วันที่ 29 สิงหาคม 2563 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 2 กันยายน 63 / อ่าน : 374


ภาพบรรยากาศงาน 2 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง วันที่ 29 สิงหาคม 2563
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีภายในงานมีตลาดผักวิถีธรรมชาติ และการจัดนิทรรศการ 2 หัวข้อ คือ 20ปี ปีกับการเดินทางสู่ความสุขร่วมของคนบ้านโคกสลุง และหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตำบลโคกสลุง


ช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมเปิดงาน 2 ทศวรรษพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง โดยได้รับเกียรติจากดร.วณี ปิ่นประทีป ที่ปรึกษาโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ (สอปร.) และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่องการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และกิจกรรมเวทีเสวนาเรื่อง จากหลักสูตรชุมชน สู่ ผลกระทบทางสังคม...


ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop หลักสูตรชุมชน เรื่อง  “สุนทรียสนทนา (Dialogue)” และปิดท้ายด้วยการสรุปงาน 2 ทศวรรษพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส.
#ศิลป์สร้างสุขปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com