คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน)

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 11 มิถุนายน 64 / อ่าน : 243


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารคู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน)


ดาวน์โหลดคู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) ดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com